Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Obchodní vztahy neupravené konkrétními smlouvami se řídí platnými všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Janka Engineering, s.r.o., které jsou ke stažení prostřednictvím odkazu na této stránce.